Vil ny regnskapslov gi internasjonalt sammenlignbare regnskaper?

Regnskapslovutvalget bruker internasjonalt sammenlignbare regnskaper som ett viktig argument for å tilpasse norsk regnskapslov til IFRS for SMEs. Denne artikkelen bruker Brunssons (2000) teoretiske rammeverk for uniformity til å analysere faktorer som kan avgjøre om en regnskapsstandard bidrar til lik praksis og dermed til sammenlignbare regnskaper.

Mann som ser på en statistikk

Artikkelen påpeker flere forhold som tilsier at den foreslåtte bruken av IFRS for SMEs i Norge vil avvike fra andre lands regnskapspraksis, delvis fordi få av Norges viktige handelspartnere bruker IFRS for SMEs, og delvis fordi regnskapslovutvalget foreslår en rekke løsninger som vil eller kan medføre norske avvik fra IFRS for SMEs.

Les hele artikkelen i Magma nr 1-2017.