Arrangement

Vinsmaking (studenter)

Econa HHiT inviterer i samarbeid med lokalavdelingen i Trøndelag til vinsmaking.