Virke - Hovedtariffoppgjøret 2020

577A8696Sektoransvarlig i Econa:
Cecilie Wille Søvik
cecilie@econa.no
T: 99 62 16 20


Econa har enkeltmedlemmer på virksomheter som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke – tariffområdet HUK (Helse, utdanning og kultur).

Econa har medlemmer innen følgende overenskomstområder:

- Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten,

- Landsoverenskomsten for høyskoler,

- Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner og

- Landsoverenskomsten fore virksomheter.

I tillegg gjelder Hovedavtalen (Parallellavtalen).

De aktuelle tariffavtalene finner du her.

 

Virke - tariffoppgjøret 2019