Virksomhetsstyring – koble strategi til operativ drift!

Den 2. juni var en av verdens fremste tenkere og guru innen fagområdene strategi, mål- og virksomhetsstyring i Norge. Dr. Robert S. Kaplan holdt gnistrende heldagsseminar om å linke strategi til det operasjonelle, og hvordan man gjør dette via en seks stegs prosess.

“A good balanced scorecard should tell the story of your strategy.” 

Dr, Robert S. Kaplan guidet 200 begeistrete deltakere gjennom hvordan virksomheter kan: utvikle en effektiv strategi - med verktøy som SWOT-analyse, visjonsformuleringer, plan og gjennomføring av strategiske tiltak knyttet til strategikart og Balansert målstyring.
Boken som Dr. Robert S. Kaplan referer til heter «The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage». Forfatterne (Robert Kaplan og David Norton) beskriver en sekstrinns-system som gjør det mulig å oppnå målbare fordeler fra en god formulert forretningsstrategi.
The six stage strategy execution cycle:


Stage 1: Developing your strategy
Stage 2: Translating your strategy into a strategy map and scorecard
Stage 3: Alignment
Stage 4: Linking strategy and operations
Stage 5: Monitoring and learning
Stage 6: Test and adapt your strategy

I tillegg var det ulike virksomheter som fortalte om bruken av balansert målstyring og hvordan de fulgte opp strategien sin, slik som Sparebank 1 SR-bank. SR-bank snakket om å følge opp strategien og synliggjøre strategiske resultater. I alle casene var det ulik bruk og behov, men sitter fortsatt igjen med en følelse hvordan virksomheter setter strategi til handling. Dr. Kaplan ga også beskrivelse av dette ved å fortelle hvordan man integrere og bruker operasjonelle verktøy; slik som dashboards, srategikartlegging, risikostyring og bruk av ABC. Han påpekte også viktigheten med å test og oppdatere strategien i planlagte ledermøter.

Dr. Robert S. Kaplan sier det meste med følgende sitater:

“A firm’s ability to weather storms depends on how seriously executives take risk management when the sun is shining and no clouds are on the horizon.”