Vraker jobbsøkere over 55

21 prosent av lederne unnlater å kalle inn seniorer på intervju, utelukkende basert på alder. Det viser en undersøkelse Ny Analyse har gjort for Econa blant 100 ledere. Mørketallene er trolig høyere.

Les rapporten: Yngre eldre i arbeidslivet  (pdf)

Econa presenterte flere av resultatene fra undersøkelsen på Nationaltheatret 11. september, med diskusjon mellom arbeidsminister Anniken Hauglie, konsernsjef i Manpower, Maalfrid Brath, skuespiller Maria Bock i Skuespillerforbundet og fagsjef Joakim Østbye i Econa.

- Skal du ha gullklokke, må du kjøpe den selv! Debattantene var enige om at vi alle har et ansvar selv for å opdatere oss og holde oss attraktive i arbeidslivet, og arbeidsgiver må legge til rette for det. Uansett må vi jobbe med holdninger: Det er ikke alderen som avgjør hvor skikket du er til en jobb, men hva du faktisk leverer. 

Se opptaket her: Legger arbeidslivet til rette for samarbeid mellom yngre og eldre arbeidskrefter og kompetanse?

Hør Econas Joakim Østby m.fl. i EKKO på NRK P2 (sendt 12. september): Passer eldre inn i den digitale arbeidshverdagen?

Hvorfor er Econa opptatt av aldersdiskriminering? 

Mange arbeidsgivere bryter med arbeidsmiljølovens klare forbud mot aldersdiskriminering. Seniorene går ikke bare glipp av intervjuet som kan gi dem nye muligheter hos en ny arbeidsgiver. Mange av Econas medlemmer opplever allerede i 50-årene å bli definert som overtallige i nedbemanninger eller stillingen deres blir endret uten deres samtykke.

For den enkelte er dette selvsagt alvorlig fordi en jobb er en viktig faktor for et meningsfylt liv. Som samfunn burde vi være mer bekymret fordi det store regnskapet ikke vil gå opp. Vi trenger flere i arbeid, og da er den beste investeringen å sørge for at de som allerede er i jobb forblir der lenger.

Her er rapportens anbefalinger til tiltak der både myndighetene, arbeidsgiver og ikke minst arbeidstaker selv har ansvaret.

Stå lenger i arbeid: Tiltak hvor myndighetene har ansvaret

 • Personlig utdannelseskonto: Myndighetene bør gjøre det obligatorisk at alle ansatte har en personlig utdannelseskonto til etter- og videreutdanning. En slik konto vil finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Oppjustere aldersgrensene i Lånekassen: Myndighetene bør heve aldersgrensen i Lånekassen for når støtten begynner å reduseres. Per i dag er aldersgrensen på 45 år.
 • KompetanseFUNN: Myndighetene bør innføre skattefradragsordning for arbeidsgivere som investerer de ansatte sin etter- og videreutdanning.
 • Dagpenger og studiestøtte ved nye kompetansebehov: Myndighetene bør gjøre det lettere å kombinere utdanning og dagpenger fra NAV under enkelte omstendigheter, for eksempel i tilfeller hvor en ansatt har blitt sagt opp.
 • Økt satsting på digital etter- og videreutdanning: Myndighetene bør øke midlene til digital etter- og videreutdanning. Dette kan for eksempel gjøres gjennom kompetansepluss-ordningen. Man kan også gi økt skattefradrag for digital kompetanseheving gjennom KompetanseFUNN.
 • Lavere arbeidsgiveravgift for ansatte over 60 år.
 • Beholde den øvre aldersgrensen i arbeidslivet på 72 år.
 • Ytterligere reformere pensjonsordningen i offentlig sektor for å øke mobiliteten mellom sektorer.

Stå lenger i arbeid: Tiltak/anbefalinger hvor arbeidsgiver har ansvar

 • Personlig utdannelseskonto: Arbeidsgiver vil blir pålagt å finansiere deler av utdannelseskontoen til de ansatte. Eksakt andel må utredes.
 • Økt satsing på digital etter- og videreutdanning: Arbeidsgiver vil være sentral i den digitale kompetansehevingen. Det foreslås at det innføres et obligatorisk krav til at arbeidsgiver setter av minst en arbeidsdag i året til opplæring i relevant digitalt verktøy.
 • Kompetansesamtale: Det foreslås at det innføres en obligatorisk kompetansesamtale i løpet av året. Denne skal kartlegge behovet for etter- og videreutdanning samt hvordan man skal tilrettelegge for dette.
 • Vurdere aldersgrenser for seniorgoder innad i bedriften: Det anbefales at arbeidsgiver tar jevnlige vurderinger på aldergrensene for seniorgoder som bedriften tilbyr utenom senioruken.

Stå lenger i arbeid: Tiltak/anbefalinger hvor den ansatte har ansvar

 • Personlig utdannelseskonto: Den ansatte vil bli pålagt å delfinansiere denne kontoen, for eksempel ved at det gjøres et fast trekk i lønn. Hvor stor den ansattes andel skal være bør utredes nærmere.
 • Økt satsing på digital kompetanseheving: Det må setteskrav til at denansatte deltar på opplæring i relevant digitalt verktøy minst en arbeidsdag i året.

Les rapporten: Yngre eldre i arbeidslivet  (pdf)

Foto: Nationatheatret.no/Øyvind Eide