Arrangement Faglig

Webinar - Introvert

Hvordan kan de introverte bedre fremheve sine styrker? Og hvordan kan man som leder sørge for at introverte medarbeidere bedre får utnyttet sin kompetanse? Hvilken betydning har dette for rekruttering, ledelse, motivering av og samarbeid mellom ulike mennesker?