Arrangement Årsmøte

Webinar - kroppsspråk

Det finnes ulikt syn på hvor mye av kommunikasjonen som er nonverbal ved en presentasjon. Felles for dem alle er at de anser kroppsspråk som en viktig del av formidlingen. Tema for dette webinaret vil derfor være hvordan man bruker kroppsspråket bevisst når man holder presentasjonen, med fokus på blant annet blikkontakt, kroppsholdning og gestikulering.