Arrangement Faglig

Webinar: Nettverksbygging og personlig merkevarebygging - To sider av samme sak

Hvordan kan du ta en mer proaktiv rolle som jobbsøker og med fokus på dine styrker og suksessfaktorer, mer effektivt formidle ditt brand og din merkevare? Delta på webinar og bli mer bevisst på bruk av nettverk i søk mot målbedrifter gjennom LinkedIn.