Arrangement

Work – life balance

Er du flink til multi-tasking, men føler likevel du sitter fast i tidsklemma mellom jobb og private ting? ”Livet er summen av alle de valg vi tar” sa den franske filosofen og forfatteren Albert Camus. Og i disse dager begynner vi å forstå at ordet tidsklemme bør byttes ut med ordet prioriteringsklemme.