Lønnsstatistikk

Lurer du på hva økonomer i liknende stillinger som deg tjener? Econas lønnsstatistikk gir deg markedets mest detaljerte statistikk for masterutdannede økonomer.

Lønnsstatistikk

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Den beste sammenlikningen får du ved å bruke lønnskalkulatoren. Her velger du hvem du vil sammenligne deg med.

Statistikken og kalkulatoren er tilgjengelig for Econas medlemmer. 

Her finner du Lønnsstatistikken 2019
 

Lønnsstatistikken er et medlemstilbud som krever innlogging.

Ikke medlem? Ta en kikk på alle våre medlemsfordeler og rabatter.

Hva kan du bruke statistikken til?

  • Rapporten som utarbeides viser tabeller for lønnsnivå basert på eksamenskull, ansvar, sektor, funksjon og antall ansatte i virksomheten.
  • Den gir en fyldig oversikt for den som er interessert i å følge lønnsutviklingen.
  • For individuell bruk i lønnssamtaler eller lønnsforhandlinger anbefales det at du bruker lønnskalkulatoren. Denne gir deg mulighet til å skreddersy analysen til dine behov. Trenger du hjelp ut over dette, kontakt oss på lonn@econa.no.

Tips til bruk av lønnskalkulatoren

Lønnskalkulatoren gir deg mulighet til å segmentere på en rekke faktorer som er med å påvirke din lønn. Enkelte ganger kan utvalget ditt være for smalt, og vi har derfor skissert opp noen tips til hvordan du på best mulig måte kan hente ut riktige og sammenliknbare tall fra kalkulatoren.

  • Hvis du har mindre enn 15 års erfaring vil ditt eksamensår (pluss/minus tre år) være viktig.
  • Har du mer enn 15 års ansiennitet i arbeidslivet bør du legge inn store kohorter på eksamenskullene for å få store utvalg.
  • Jo mer erfaring og/eller ansvar du har jo viktigere er det å skille mellom privat og offentlig sektor, samt skille distrikt fra storby. Innen privat sektor kan du også kontrollere for aktuell bransje.

Tidligere rapporter

2010- tallet

2000- tallet

1990- tallet

1980- tallet