Medlemsfordeler

Vi har en rekke gode medlemstilbud. Noen gjelder både våre ordinære medlemmer og studentmedlemmer, mens noen er forbeholdt studentene.

NYHET - Individuell MBTI gjennomgang 

Econa utvider sitt karrieretilbud og inviterer deg til å kartlegge dine preferanser med  den anerkjente og DNV-sertifiserte typeindikatoren Myers Briggs Type Indicator® (MBTI). Les mer om tilbudet her.

Fagtidsskriftet Magma: 

Econas medlemmer får tilsendt fagtidsskriftet Magma 8 ganger per år. Magma finnes også i elektronisk og søkbar utgave på Econas nettsider. Abonnement for ikke-medlemmer koster kr. 1590,- per år.

Lønnsstatistikken: 

Econas årlige og omfattende lønnsstatistikk er et nyttig verktøy for medlemmer som skal forhandle om lønn.

Lønnskalkulator: 

I Econas lønnskalkulator kan du fylle inn variabler som gjør det mulig å kalkulere hva du, eller dine ansatte bør ha i lønn. Du kan segmentere på faktorer som eksamensår, ansiennitet, bransje, stillingstrinn og geografi.

Advokatbistand og juridisk rådgivning: 

Medlemskap i Econa gir rett til inntil 15 timers gratis juridisk rådgivning fra Econas advokater i saker som angår arbeidsforhold. Hvor mange timer den enkelte har krav på avhenger av lengden på medlemskapet. Les mer om hva medlemskapet dekker her. Econas advokater bistår deg både hvis du har spørsmål om dine rettigheter i arbeidsforholdet eller hvis du har havnet i en mer konfliktfylt situasjon med arbeidsgiver. Econas advokater har lang erfaring med å bistå medlemmer i møter med arbeidsgiver og kan prosedere saker for domstolene dersom det blir nødvendig. Econas medlemmer har også tilgang til en juridisk kunnskapsdatabase på nett og Econas arbeidsrettslige temaskriv.

Ved overgang til seniormedlemskap mister du retten til juridisk bistand knyttet til arbeidsforhold.

Opptjeningstiden starter allerede fra du meldes inn som studentmedlem. Studentmedlemmer tilbys en kostnadsfri gjennomgang og vurdering av første arbeidskontrakt etter fullført utdanning.

Pensjonsrettslig rådgivning: 

Econa kan tilby pensjonsrettslig rådgivning. Vi kan bl.a. hjelpe deg med generell og konkret rådgivning om reglene, samt utarbeidelse av og tolkning av pensjonsavtaler.

Lønnsforhandlinger: 

Econas administrasjon og lokale tillitsvalgte gir veiledning i forbindelse med lønnsforhandlinger. Econa er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Kurs hos Econa Kompetanse: 

Econas medlemmer får kr. 1500,- i rabatt på kurs og konferanser levert av Econa Kompetanse.

Econa TV:

Du kan se alle live- opptak som medlem via vår avspillingsmulighet Econa TV. Her finner du alt fra regnskapsnyheter, smørekurs og alle Kaffe&- møtene våre.

Lokalavdelinger: 

Econa har 14 lokalavdelinger over hele landet. Avdelingene arrangerer faglige og sosiale aktiviteter, og det er vanligvis gratis å delta på disse. I Osloavdelingen foregår de fleste aktivitetene i syv forskjellige nettverk, i form av medlemsmøter og nettverkstreff. Alle studenter er velkomne til å delta på arrangementer i sin lokalavdeling.

Studentgrupper: 

Econa har studentgrupper ved 15 studiesteder i Norge og utlandet. Econas studentgrupper står for en rekke spennende arrangementer på skolene iløpet av året. Econa samarbeider også med ANSA.

Sverre Kristoffersens minnefond: 

Fondets formål er å yte støtte til medlemmer og studentmedlemmer av Econa, som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglig, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.

Gjennomlesing av arbeidskontrakten (student): 

Våre jurister tilbyr 24 timers garanti for å lese gjennom og vurdere din første arbeidskontrakt. I tillegg får du som medlem tilgang til den juridiske kunnskapsbasen compendia på nett. Send inn arbeidskontrakt til advokat@econa.no og legg ved medlemsnummer og kontrakt.

CV og søknadsretting (student): 

Vi tilbyr retting av CV og søknader. Hvis du ønsker tilbakemelding på din CV eller søknad, sender du dokumentene og medlemsnummeret ditt til oss her. (student@econa.no)

ANSA (student): 

Du betaler kun kontigent til en av organisasjonene som medlem av Econa/ ANSA.

PC- forsikring (student): 

Som studentmedlem  får du pc- forsikring gjennom Danske Bank. (Du må være kunde hos Danske Bank for å få denne fordelen.)