Lønnsstatistikken 2017 er klar

Gode tider for økonomene. Lønnen går opp og ledigheten ned. Det viser Econas lønnsundersøkelse.

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. I år har 6.633 medlemmer, hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer, svart på undersøkelsen.

Klikk her for å lese hele statistikken.

Econas årlige lønnsundersøkelse viser at det spesielt er de ferske i arbeidslivet som opplever ekstra gode tider. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 458.000 kroner. Det er en oppgang på 9.000 kroner fra i fjor, og den største oppgangen i lønnsnivå siden 2012. 

I offentlig sektor er gjennomsnittslønnen for nyutdannede nå på 494.000 kroner, opp fra 476.000 kroner i 2016.

Offentlig sektor har ikke tidligere stått høyt når nyutdannede økonomer skal velge sin første jobb. 

– Det er ekstra hyggelig å se at flere nyutdannede økonomer nå velger offentlig sektor. Her trengs våre medlemmers kompetanse, og offentlig sektor har godt av å ha flere å velge i når ledere skal velges, sier administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad. 

Størst lønnsvekst før fylte 30 år

Masterutdannede økonomer ansatt i privat sektor har i løpet av det seneste året hatt en personlig lønnsvekst på 6,6 prosent, opp fra 4,7 prosent mellom 2015 og 2016. Gjennomsnittlig grunnlønn i privat sektor er nå på 838.000 kroner. I offentlig sektor var den personlige lønnsveksten på 4,5 prosent, sammenlignet med 3 prosent mellom 2015 og 2016. Gjennomsnittslønnen i offentlig sektor er 690.000 kroner.

Både den relative og nominelle lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren, og avtar gradvis desto eldre man blir. Ifølge undersøkelsen er den personlige lønnsveksten størst i aldersgruppen 26–30 år.

Shipping lønnsvinner

Shipping er den bransjen som lønner best. Ved inkludering av prestasjonsbasert belønning og eventuell overtid var gjennomsnittsinntekten på 1.633.000 kroner i 2016. Til sammenlikning er gjennomsnittsinntekten for privat sektor 1.045.000 kroner for 2016. 

 
Se opptak av tirsdagens Webinar - Lønnsstatistikk hvor Econas analytiker, Atle Kolbeinstveit, trekker frem noen tydelige trender og nøkkeltall fra årets undersøkelse.